088-33 22 333 (09:00-17:00u)
Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? 088-33 22 333 (09:00-17:00u)
Groot assortiment.

Alle type boxsprings en matrassen

Bezorgen op maat.

flexibele levering op afspraak

Geen aanbetaling.

op uw bestelling

€ 0,00 Excl. verzendkosten
0

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen Uw Bed Professional B.V. en Uw Bed B.V. zijn beide bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen, produceren en verkopen van bedden, boxsprings, matrassen en een variëteit aan slaaptoebehoren. Waar Uw Bed Professional B.V. dat doet voor de professionele markt doet Uw Bed B.V. dat voor de consumentenmarkt. Beide bedrijven (hierna verder Uw Bed te noemen) zijn gevestigd aan de Luxemburgstraat 5 te (5171PK) Kaatsheuvel, en maken samen onderdeel uit van de holding UBOB B.V., gevestigd aan de Luxemburgstraat 7  te (5171PK) Kaatsheuvel. De sites uwbedpro.nl, hotelbedden.be, boxspring.nl en ellingtons.nl zijn eigendom van Uw Bed. Door gebruik te maken van (één van) deze sites gaat u akkoord met deze disclaimer. Verwijzingen naar sites die niet door Uw Bed worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Uw Bed staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.   Gebruik van de site

Via de sites van Uw Bed wordt algemene informatie verstrekt over de Uw Bed organisaties en de producten en/of diensten die zij aanbieden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze sites besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan u invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op onze sites in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de sites (inclusief de downloads).          

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van onze sites moeten wij uitsluiten. Als de op sites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de sites, de op of via de sites ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze sites te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die u op onze sites aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze sites garanderen noch ondersteunen evenmin enig product of enige dienst genoemd door derden op onze sites, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Door gebruikmaking van onze sites erkent u ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van de pagina’s op de sites, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Uw Bed, of zijn met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. U mag de informatie op onze sites voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie hebt gevonden op (één van) onze sites en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op onze sites wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen. Wijzigingen Uw Bed behoudt zich het recht voor de informatie op haar sites en deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u overigens altijd op onze sites. Deze versie dateert van November 2018. Toepasselijk recht Op onze sites en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Klachtenservice Uw Bed stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: Uw Bed Professional B.V & Uw Bed B.V. Luxemburgstraat 5 5171PK Kaatsheuvel

Uwbedpro.nl T: +31 (0)88 33 22 310 M: advies@uwbedpro.nl Boxspring.nl T: +31 (0)88 33 22 333 M: shop@boxspring.nl Ellingtons.nl T: +31(0)6 2324322 M: info@ellingtons.nl

Disclaimer voor Boxspring.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Boxspring.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Uw Bed B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uw Bed B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Uw Bed B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Uw Bed B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Uw Bed B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Uw Bed B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Boxspring.nl op deze pagina.


Bezoek onze showroom


Heeft u uw boxspring gevonden maar wil u vooraf toch ervaren hoe heerlijk u zult slapen? Kom dan langs in onze showroom.


Showroom Kaatsheuvel (NB)
Boxspring.nl
Luxemburgstraat 5
5171 PK Kaatsheuvel

  

Openingstijden showroom:
Maandag t/m donderdag: 8:00-17:00
Vrijdag: 8:00-16:00


Uw eigen Hotelbed


Deze kwaliteitsbedden zijn zeer voordelig doordat zij standaard minder accessoires hebben dan een boxspring.


Geniet nu ook thuis van deze succesbedden. Lees hier alles over onze hotelbedden.


Kies voor één van onze 4 modellen, Oxford, Cambridge, Harvard of Princeton, afhankelijk van uw voorkeur voor stevigheid en vering.

 


Waardering Trustpilot 9.1


Wij gaan voor topkwaliteit en uitstekende service. Onze klanten beoordelen ons met een 9.1. Wij nodigen u uit uw ervaringen met ons te delen. Zo blijven wij ons verbeteren!


7 zekerheden Boxspring.NL


Kwaliteitsproducten voor een eerlijke prijs, daar staan wij voor!

Daarom profiteert u bij ons altijd van de volgende 7 zekerheden: 

 

- Ruim 30 jaar kennis en ervaring

- Scherpe prijzen

- Goede Kwaliteit

- Eerlijk en goed advies

- Degelijke garantie

- Snelle levertijden

- Grote en kleine orders mogelijk

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Wacht a.u.b...